انفجار
5
#1

۲۰۰ میلیون تومان جایزه

تورنمنت انفجار

بزرگترین تورنمنت بازی انفجار ۲۰۰ میلیون تومانی

بازی انفجار
پشتیبانی از ارزهای مجازی
کازینو آنلاین
پیش بینی ورزشی
پشتیبانی فارسی
حداقل میزان شارژ حساب
حداقل میزان برداشت

Casino Ratings

اعتبار
کیفیت بازی انفجار
پشتیبانی
تجربه کاربری
تنوع بازی ها
راحتی برداشت
امتیاز کلی
انفجار
5
#1

۲۰۰ میلیون تومان جایزه

تورنمنت انفجار

بزرگترین تورنمنت بازی انفجار ۲۰۰ میلیون تومانی

۲۰۰ میلیون تومان جایزه

تورنمنت انفجار