بت تایم
5
#1

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

دانلود اپلیکیشن
بازی انفجار
پشتیبانی از ارزهای مجازی
کازینو آنلاین
پیش بینی ورزشی
پشتیبانی فارسی
حداقل میزان شارژ حساب
حداقل میزان برداشت

Casino Ratings

اعتبار
کیفیت بازی انفجار
پشتیبانی
تجربه کاربری
تنوع بازی ها
راحتی برداشت
امتیاز کلی
بت تایم
5
#1

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

دانلود اپلیکیشن

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان